rjt

maszyna do produkcji środków wybielających

Istnieją różne rodzaje maszyn do produkcji wybielaczy dostępnych do wybielania tkanin, które mogą wytwarzać środki wybielające, takie jak podchloryn sodu.Oto kilka opcji: 1. Maszyna do elektrolizy: Ta maszyna wykorzystuje sól, wodę i energię elektryczną do produkcji podchlorynu sodu.Proces elektrolizy rozdziela sól na jony sodu i chlorku, a gazowy chlor miesza się następnie z wodą, tworząc podchloryn sodu.2. Reaktor okresowy: Reaktor okresowy jest pojemnikiem do mieszania wodorotlenku sodu, chloru i wody w celu wytworzenia podchlorynu sodu.Reakcję prowadzi się w naczyniu reakcyjnym z układem mieszania i mieszania.3. Reaktor ciągły: Reaktor ciągły jest podobny do reaktora okresowego, ale działa w sposób ciągły i wytwarza stały przepływ podchlorynu sodu.4. Systemy dezynfekcji ultrafioletem: Niektóre maszyny wykorzystują lampy ultrafioletowe (UV) do produkcji wybielacza do wybielania tkanin.Światło UV reaguje z roztworami chemicznymi, tworząc silne środki dezynfekujące i wybielające.Wybierając maszynę do produkcji wybielacza, należy wziąć pod uwagę jej wydajność, zabezpieczenia, łatwość obsługi i konserwacji oraz koszty eksploatacji.Ważne jest również przestrzeganie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i ostrożne obchodzenie się z wybielaczem, aby uniknąć wypadków i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.


Czas postu: 13-04-2023