rjt

System chlorowania online do elektrolizy wody morskiej MGPS

  • System chlorowania online do elektrolizy wody morskiej MGPS

    System chlorowania online do elektrolizy wody morskiej MGPS

    Wyjaśnienie System chlorowania elektrolizy wody morskiej wykorzystuje naturalną wodę morską do produkcji roztworu podchlorynu sodu on-line o stężeniu 2000 ppm poprzez elektrolizę wody morskiej, co może skutecznie zapobiegać wzrostowi materii organicznej na sprzęcie.Roztwór podchlorynu sodu jest bezpośrednio dozowany do wody morskiej przez pompę dozującą, skutecznie kontrolując wzrost mikroorganizmów w wodzie morskiej, skorupiaków i innych organizmów biologicznych.i jest szeroko stosowany w przemyśle przybrzeżnym.Ten ...