rjt

System chlorowania online do elektrolizy wody morskiej MGPS

  • MGPS Seawater Electrolysis Online Chlorination System

    System chlorowania online do elektrolizy wody morskiej MGPS

    Wyjaśnienie System chlorowania elektrolizy wody morskiej wykorzystuje naturalną wodę morską do produkcji on-line roztworu podchlorynu sodu o stężeniu 2000 ppm przez elektrolizę wody morskiej, co może skutecznie zapobiegać wzrostowi materii organicznej na sprzęcie. Roztwór podchlorynu sodu jest bezpośrednio dozowany do wody morskiej przez pompę dozującą, skutecznie kontrolując rozwój mikroorganizmów wody morskiej, skorupiaków i innych biologicznych. i jest szeroko stosowany w przemyśle przybrzeżnym. To ...